Müsamaha ne demek? Müsamaha anlamı nedir? Müsamaha göstermek nedir?

Hoşgörü, bağışlama, kolaylık gösterme. “Ben Yahudi ve Hristiyanlıkla değil, müsamahalı olan Haniflik dini ile gönderildim.” (Hadis) İslam’da, bir kimsenin hatasını yüzüne vurup mahcup etmeksizin hoş görme, anlayış göstererek bağışlama veya hatasını düzeltmesi için imkân hazırlama. Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinden sonra, kendisine çeşitli kötülükler eden Mekkelilerin hepsini bağışlamıştır. Bu davranış İslam’daki müsamaha ile ilgili en güzel örneklerdendir. “Başkalarına karşı müsamaha göster ki başkaları da sana müsamaha göstersin.” (Hadis) Başkalarının dinine, inancına, örf ve adetlerine saygı gösterme.