Mushaf ne demek? Mushaf neye denir? Mushaf nedir?

Kur’anı Kerim’in adlarından biri.  Hz. Peygamber’e gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış olan biçimi.  Fatiha Suresi’nden Nas Suresi’ne kadar tüm Kur’an surelerinin iki kapak arasına girmiş biçimi. Hz. Peygamber gelen vahiyleri, okuma yazma bilen vahiy kâtiplerine yazdırmışt ır. Yazılı malzemelerin bir nüshasını kendi özel arşivinde tutmuştur. Diğer Müslümanlar ise, yeni gelen veya öğrenmek istedikleri ayetleri Hz. Peygamber’den almışlardır. Hz. Peygamber hayatta iken ve vahiy de devam ederken gelen Kur’anı Kerim ayet ve surelerini tek mushaf hâline getirmek mümkün olmamıştır. Onun vefatından sonra Yemame Savaşında pekçok hafız şehit olunca yazı malzemesinin azlığı ve hafızların da savaşlarda şehit olmalarından dolayı Kur’anı Kerim’in kaybolma tehlikesi ortaya çıkmıştır. Hz. Ömer’in teklifi üzerine Hz. Ebu Bekir (ö. 12/634), Zeyd b. Sabit (ö. 54/674) başkanlığında bir komisyon kurup eldeki Kur’anı Kerim surelerini cem ederek tek mushaf hâline getirmiştir. Hz. Ebu Bekir’in vefatından sonra Hz. Ömer döneminde bu tek mushaf örnek alınmıştır. Hz. Ömer vefat edince bu Mushaf’ı kızı Hz. Hafsa’ya bırakmıştır. Hz. Osman (ö. 35/656) döneminde ise bu Mushaf çoğaltılarak o günkü yerleşim merkezlerine gönderilmiştir.