amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Muska nedir? Muska insanı korur mu? Muska günah mı? Muskanın hükmü nedir?

Muska; insanı kötülüklerden ve birtakım kötü güçlerin etkisinden koruduğuna ya da kısmet sağladığına inanılan, farklı biçimlerde ve taşınabilir nitelikte olan nesnelere verilen genel bir isimdir. Sözlükte “yazılı şey” anlamına gelen Arapça “nüsha” kelimesinin, Türkçeleşmiş şeklidir. Bazı hastalık ve afetlerden koruduğuna ya da bunları giderdiğine inanılarak üstte taşınan muska aynı zamanda, suda eritilerek içilen veya yakılıp tütsülenen yazılı kâğıdı ifade eder. Çok eski dönemlerden itibaren insanların kendilerini koruyacağı inancı ile kullandıkları muskanın hiçbir dini yönü ya da dayanağı bulunmadığı gibi Allah’tan başka herhangi bir insana ya da eşyaya bu anlamı yüklemek, İslam dini açısından kabul edilmesi mümkün olmayan bir beklentidir.

Muskalar genellikle; büyünün bozulması, iki kişi arasında muhabbet sağlanması, eşleri birbirine ısındırma veya soğutma, kısmetin açılması; sebebi belirsiz korku, baş ve karın ağrısı, sara gibi hastalıkların tedavisi; kıymetli şeylerin çalınmaktan korunması, kaybolan şeylerin bulunması; zararlı hayvanlardan, eşkıya ve zorbalardan korunma, ziraat ve ticaretin hareketlendirilmesi gibi amaçlarla yapılır. Muskanın nazara karşı korunmak için takılması da söz konusudur.

Bazen küçük bir bez içinde, bazen vücuda dövme olarak yapılan bir yazı ya da şekil ile çeşitli aksesuarların kullanımı olarak ortaya çıkan muskaların çok eski dönemlerden itibaren yaygın şekilde inanılan bir anlayış olması muskayı ya da muskacılığı meşru kılmaz. İçinde Kur’an ayetleri de olsa üzerinde Kur’an ayeti yazılı bir kâğıt, insanı kötülüklerden koruyamaz. Kur’an’ı şekilsel şeyler ve batıl inançlar üzerinden hayatımıza taşımamız ya da onu bir çeşit dışsal kötülüklere karşı koruma kalkanı olarak algılamamız kabul edilebilir değildir.

Yazdıkları birtakım muskalar ile bu muskaların bizi koruyacağını iddia eden ve üstelik karşılığında ücret talebinde bulunan kişilerin, insanları aldatmaktan ve bunu bir çeşit kazanç kapısı haline getirmekten başka bir amaçları olmadığı bilinmelidir. Bir muska, insanı kötülüklerden koruyamayacağı gibi herhangi bir surenin ya da ayetin okunması da insanı kötülükten alıkoymaz. Eve hırsız girmemesi, araba ile kaza yapılmaması, hastalık görülmemesi, sevdiklerimize ve yakınlarımıza bir şey olmaması için okunan belirli sayıdaki ayet ve surelerden değil, doğrudan Allah’tan beklenti içinde olmak gerekir. Allah’ın ayetlerini hırsıza karşı alarm sistemi, araba kaskosu ya da sağlık sigortası olarak görmek doğru değildir. İnsan evinden çıkarken, arabasına binerken ya da bir yere giderken Allah’a dua ederek O’ndan yardım, destek, kolaylık ya da ferahlık isteyebilir. Bu zaten olması gereken ve her an yapmamız gereken bir çeşit ibadettir. Ancak bunu amacından saptırmadan ve belirli sayılarda ayet ve sure tekrarlandığında her türlü kötülükten muhafaza edileceğimizi sanmadan yapmamız gerekir.

Emre Dorman

Umut Güner Kimdir