Nas ne demek? Nass anlamı nedir? İslam’da Nass nedir?

Anlaşılması konusunda yoruma ihtiyacı olmayan, anlamı açık, ihtimalden uzak, tek bir anlama işaret eden söz.  Kur’anı Kerim ve hadislerde bir konu hakkındaki açık hüküm ve bunu gösteren sözler. Kur’anı Kerim ayetleri ve hadisler. Herhangi bir hükmün nassa dayandığını söyleme, onun ayetlerde ve hadislerde bulunduğunu ifade eder. “Herhangi bir konuda nass varsa içtihada gerek yoktur.” (Mecelle Maddesi)