Nasihat ne emek? Nasihat anlamı nedir? Nasihat vermek nedir?

Öğüt, akıl verme, yol gösterme, doğruya yönlendirme, güzel tavsiyede bulunma. “(Hud, kavmine dedi ki) ‘Size Rabb’imin gönderdiklerini tebliğ ediyorum ve ben size nasihat eden güvenilir biriyim.” (Kur’anı Kerim 7/68)  İnsanın dünya ve ahirette zararlı şeylerden kurtulmasını sağlamak amacıyla yapılan öğüt ve uyarı. “(Salih Peygamber kavmine) döndü de onlara ‘Ey kavmim! Ben size Allah’ın bana verdiği peygamberliğin gereklerini tebliğ ettim ve nasihat ettim, hayrınıza çalıştım. Fakat sizler nasihat edenleri sevmiyorsunuz.’ dedi.” (Kur’an ı Kerim 7/79)  İslam’ın pratik hayata aktarılması, ahlaki prensiplerin yaşanması, insani değerlerin, görgü kurallarının öğrenilmesi amacıyla bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi ve hatırlatması amacıyla yaptığı öğütler. “Namazı dosdoğru kılma, zekâtı verme ve her Müslümana nasihatte bulunma konusunda Resulullah’a söz verdik.” (Cerir b. Abdullah)