hz muhammed peygamber sahabe hadis dini kitap şartlar

Nebi ile resul arasında fark var mıdır? Son nebi son resul müdür?

Bu konuda Kur’an’da yer alan beyanlarla hadis rivayetlerinde verilen bilgiler arasında farklılık vardır. Kur’an’da resûl kelimesi hem meleklerden, hem de insanlardan seçilen elçiler, nebî ise sadece insanlardan seçilen elçi yani peygamber için kullanılmıştır. Ancak Kur’an’da insanlardan seçilen peygamberler resûl ve nebî kelimeleriyle anılmıştır. Hadis rivayetlerinde ise yeni bir kitap ve şeriat verilen peygambere resûl, bir resûle verilen kitap ve şeriata davet etmek üzere seçilen peygambere de nebî denilmiştir.

Âlimlerin çoğu hadis rivayetlerindeki, bir kısmı ise Kur’an’daki kullanımı esas almıştır. Hadis rivayetleri mütevâtir olmadığından Kur’an’daki tanımlamayı esas almak daha isabetli görünmektedir. Son nebî olan Hz. Muhammed, aynı zamanda insanlardan seçilen son resûldür. Onun hakkında “nebîlerin sonuncusu” denilmesine karşılık “resûllerin sonuncusu” ifadesi kullanılmaması, meleklerin Allah’ın resûlü olmaya devam etmelerinden ötürüdür.