cami namaz ezan oruç vakit

Nebi ne demek? Resul ne demek? Peygamber ne demek? Aralarındaki fark nedir?

Peygamber; Allah’tan aldığı vahyi yani emir, buyruk, hatırlatma ve uyarıları insanlara iletmek, insanları Allah’ın dinine davet etmek, davet ettiği dine en güzel şekilde uyarak insanlara güzel örnek olmak ile yükümlü olan ve Allah tarafından seçilmiş olan insanları tanımlamaktadır. Peygamber kelimesi Arapça değil Farsça bir kelimedir ve haber getiren anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kur’an’da kelime olarak “peygamber” geçmez. Bu kelime dilimize Farsçadan geçmiştir. Kur’an’da haber getiren anlamında “nebi”, elçi anlamında “resul” ve gönderilen anlamında “mürsel” kelimeleri kullanılır. Resul kelimesi aynı zamanda gerek vahyi getiren, gerek Allah’ın emrini bildiren gerekse helak olacak kavimlerin haberlerini elçilere vermek üzere elçilik yapan melekler için kullanılmıştır. Hz. İbrahim’e gelen elçiler ya da Hz. Meryem’e insan suretinde görünen elçi bunlara örnektir. Ancak insanlara Allah’ın mesajını iletmek üzere seçilmiş olan elçiler meleklerden değil, sadece insanlar arasından seçilirler. Elçiler, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmişlerdir ki insanların Allah’a karşı bir bahaneleri kalmasın.

Emre Dorman