Nezir ne demek? Nezir anlamı nedir?

Uyarıcı, korkutucu, sakındırıcı. “Ey Muhammed! Müminlere karşı şefkatli ol, onları koru. Onlara ‘ben apaçık bir nezirim’ de!” (Kur’anı Kerim 15/89)  ‘Allah’ın emirlerine karşı gelen insanları onun azabıyla korkutan ve inançsızlara, günahkârlara ilahî emirleri duyurmak suretiyle onları uyaran.’ anlamında peygamberlerin sıfatı. “Biz seni gerçeklerle birlikte müjdeleyici ve nezir olarak gönderdik. Her millet için mutlaka bir nezir gelip geçmiştir.” (Kur’an ı Kerim 35/24)  İnsanları doğru yola iletmek için gözdağı vererek korkutan. Nezir, Hz. Peygamber’in niteliklerinden biridir. O, hem müjdeleyici hem de uyarıcıdır. O, müminlere istikamet üzere olma başarısının ödülü olarak cenneti müjdeleyici, mümin olmayanlara istikamet üzere olmak yerine inkârcılığı tercihlerinden dolayı cehennemle uyarıcıdır. “Ben ancak bana vahyolunana (Kur’an’a) uyarım. Ben (size gönderilen) apaçık bir nezirim.” (Kur’anı Kerim 46/9)