Örf ne demek? Örf anlamı nedir? Örfler nelerdir?

Güzel ve iyi iş, iyilik, ihsan. “Bağışlayıcı ol. Örfü emret, cahillerden yüz çevir.” (Kur’anı Kerim 7/199)  Aklın ve dinin iyi ve güzel bulduğu, akıl tarafından reddedilmeyen güzel şeyler.  Toplumun alışkanlık hâline getirdiği söz veya davranış olarak sürdürdüğü durumlar.  Kanunla sınırlı ve belirlenmiş olmayıp zamanın gereğine, yöre âdetlerine uyan uygulama biçimi. Hukuki kuralların bulunmadığ ı durumlarda örf, insanlar için hukuki bir delil ve kuraldır. Fıkıhta örf, İslam esaslarına ayk ırı düşmüyorsa iyi örf; aykırı düşüyor ve kötülüğe yol açıyorsa bu da kötü örf olarak adlandırılır. Örf ile sabit olan nass ile sabit olmuş gibidir.” (Mecelle Maddesi)