ömer osman muhammed ali emevi abbasi

Orucun sünneti nedir? Oruç tutmanın sünneti nedir? Oruç tutarken hangi sünnetler yapılır?

Orucun sünnetlerini şöyle sıralamak mümkündür:

Sahura Kalkmak

Sevgili Peygamberimiz, oruç tutulacak günün öncesi  tan yeri ağarmadan kalkıp yemek yemeyi tavsiye etmiş ve 101 şöyle buyurmuştur:

“Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahurda bereket vardır”. (Tirmizî, “Savm”, 18; İbni Mâce, “Sıyam”, 22)

Sahura kalkmak gündüzün tutulacak oruç için dirençli olmayı sağlayacağından faziletlidir. Nitekim bu durumu Peygamber Efendimiz,

“Sahur yemeği ile gündüz tutacağınız oruca güç kazanınız” diye açıklamıştır. (İbni Mâce, “Sıyam”, 22)

Orucu Açtıktan Sonra Dua Etmek Allah’ın Rasûlü (s.a.s.) iftar ettikten sonra,

“Allah’ım, senin için oruç tuttum, verdiğin rızıkla orucumu açtım, sana güvenip dayandım, sana inandım, susuzluğum gitti, damarlarım ıslandı, inşallah mükâfatım da gerçekleşti” diye dua ederdi. (Ebû Dâvûd, “Savm”, 22)

İftar Etmekte Acele Davranmak

Peygamberimiz (s.a.s.) güneşin batmış olduğu kesinleştikten sonra ve namazdan önce iftarda acele etmeyi tavsiye

etmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.)

“İftar etmekte acele ettikleri sürece insanlar hayır  i­çinde olurlar” buyurmuştur. (Buhârî, “Savm”, 45; Tirmizî, “Savm”, 13)

“Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir.” (Tirmizî, “Savm”, 10)

Müslüman orucunu bulabildiği herhangi bir gıda maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen şeyler tavsiye niteliğin dedir.

Oruçlulara İftar Ettirmek

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)

“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, iftar ettirdiği kimsenin­ sevabı kadar sevap ona da yazılır, iftar edenin sevabından da bir şey eksilmez” buyurmuştur. (Tirmizî, “Savm”, 82)

Bedeni Zayıf Düşürecek Davranışlardan Sakınmak

Gereğinden az yemek, zorunlu bir durum olmadıkça vücudu zayıf düşürüp oruç tutmayı güçleştirecek şeylerden kaçınmak.