Türk Tarih İslam Arap Kadın

Padişah Hatun kimdir? Padişah Hatun hayatı, kişiliği ve tarihi!

Hicri altıncı asırda Kirmân’da hüküm sürmüş olan Karahitayan ve tabiri diğerle Al-i Burak / Burak ailesi hükümdarlarının altıncısı ve ismi geçen hükümdarların üçüncüsü olan Kutbuddin Muhammed’in kızıdır. İlhanlılardan Baydu Han b. Targay b. Cengizhan’a varmıştır. 691 yılında Kara Hatayan’dan beşinci hükümdar olan kardeşi Celaleddin Sivrigamş’ı öldürüp Baydu Han’ın fermanıyla Kirmân tahtına oturdu. Fakat “Ceza amelin cinsinden olur.” sözüne uygun şekilde Baydu Han’ın fermanıyla kendisi hem ismi geçen erkek kardeşinin hanımı “Gerdüçin” bt. Menku b. Hülâgü ve kızı Şâh-ı Alem tarafından 695 yılında öldürüldü. Bundan sonra yedinci hükümdar olarak Kutbuddin Muhammed’in torunu Muhammed Şah b. Haccâc ve sekizinci hükümdar olarak Kutbuddin Şâh Cihân b. Celaleddin Sivrigamş Han olarak 703 yılında azledilmekle Kara Hıtayan devleti son bulmuş oldu. Padişah Hatun güzel şiir söyler, fevkalade dürüst ve görgülü olmakla birlikte güzel yazı yazarmış. Yazdığı Kur’an-ı Kerîm’lerin hattatlar tarafından övüldüğü söylenmektedir.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu