Peygambere salat etmek nedir? Salat nedir? İslam’da salat getirmek nedir?

cami namaz ezan oruç vakit

Peygamberimize salât etmek, salavat getirmek yani dua etmek ya da onu anarak selam etmek değildir. Genelde peygamberimizin ismi anıldığında “Allahümme Salli Âla Muhammed” (Allah’ım! Muhammed’e salât eyle) denilir ve bu şekilde denilmesinin gerekçesi olarak Ahzâb Suresi’nden bir ayet delil olarak getirilir.903 Oysa ayette geçen ‘salât’ ifadesi dua etmek ya da anmak anlamında değil yardımcı ve destek olmak anlamındadır. Dolayısıyla Allah ve meleklerinin peygamberimize yardım etmesi ve destek olmasında olduğu gibi inananların da peygamberimize yardım etmeleri ve destek olmaları söylenir. Söz konusu ayette Allah peygamberimize destek olmamızı söylerken, biz “Allahümme Salli Âla Muhammed” diyerek farkında olmadan Allah’ın peygamberimize destek olmasını isteriz. ‘Salât’ kelimesinin anlamlarından biri de yardım etmek/destek olmaktır. Ayette dikkat çekilen şey, Allah’ın ve meleklerinin peygamberimizi destekleyip yardım ettikleridir. Bunun nedeni ise peygamberimizin Allah’ın elçiliği vazifesini yerine getirmesi yani vahyi tebliğ etmesidir. Dolayısıyla bugün peygamberimiz hayatta olmadığı için peygamberimizi desteklemek, vahye sıkıca sarılmak ve vahiy ile yol almak demektir.

Üstelik yine aynı surede Allah’ın ve meleklerin desteğinin sadece peygamberimize değil inananlara da olduğu açıkça ifade edilir. Görüldüğü gibi Allah ve melekleri inananları da desteklemektedirler. Benzer bir örneği Tevbe Suresi’nde de görmek mümkündür.905 İlgili ayette bu kez de peygamberimizin inananlara destek olması söylenir. Ancak bu ayete de “Onlar için dua et.” anlamı verilerek benzer bir hataya düşülmektedir.

Dolayısıyla peygamberimize salat etmek ismi her okunduğunda ardından “Allahümme Salli Âla Muhammed” diyerek salavat getirmek değildir. Vahye en güzel şekilde bağlanarak onun hayatını adadığı davasına gerçek anlamda destek olmak için otomatiğe bağlanmış ezber söylemler değil, hayırlı eylemler gerçekleştirmek gerekir. Çünkü Allah’ın dini ve davasına yardım edene Allah da yardım edecektir. Üstelik bu yardım hem dünya hayatında hem de ahirette gerçekleşecektir.

Emre Dorman