Peygamberler arasında üstünlük farkı var mıdır? Peygamberlerin farklılıkları neler? | Ansiklopedi

Peygamberler arasında üstünlük farkı var mıdır? Peygamberlerin farklılıkları neler?

ramazan oruç iftar sahur

Peygamberler Allah’ın tebliğ vazifesi için gönderdiği seçkin ve üstün insanlardır. Onların hepsi peygamberliğin şartlarını taşıma noktasında ortak özelliklere sahiptir. Fakat Allah tarafından kendilerine verilen ilahî lütuf ve imkânları, karakter özellikleri, sabır, azim ve mücadele yöntemleri birbirinden farklıdır. Bu sebeple aralarında derece bakımından farklılıklar vardır. Bu hususa Kur’an’da yer verilmiş, peygamberlerin kendi aralarında farklı üstünlüklere sahip oldukları açıklanmıştır. Ayrıca Allah, bazı peygamberleri imtihanlarının ağır, mücadelelerinin zor olması sebebi ile azim sahibi, zorluklara göğüs geren anlamında “ülü’l azm” diye isimlendirmiştir.

Peygamberler arasındaki bu üstünlük, yeni bir ilahî kitap getirip getirmemeleri, ilim ve manevi mevkilerinin farklı derecelerde bulunmaları gibi durumlarla ilgilidir. Peygamber olmaları ve ortak niteliklere sahip olmaları açısından ise aralarında bir fark yoktur. Müslüman olarak bize düşen hepsinin Allah’ın elçileri olduğuna iman etmek, peygamberler arasında ayırım yapmamaktır.