Peygamberler dışındaki insanlara vahiy gelebilir mi? İnsanlarda vahiy alabilir mi? | Ansiklopedi

Peygamberler dışındaki insanlara vahiy gelebilir mi? İnsanlarda vahiy alabilir mi?

teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy gelip gelmeyeceği konusunu açıklamadan önce vahyin kelime anlamı ve terim anlamını söylemek isteriz. Vahiy sözlükte, birine işarette bulunmak, göndermek, kalbe ilham etmek, hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek16 anlamlarına gelir. Terim anlamıyla vahiy ise, Allah ve peygamberleri arasında mahiyetini tam olarak sadece onların bildiği özel bir iletişim şeklidir. Bu anlamda vahiy, Allah’ın seçtiği bazı kullarına, insanlar için genel geçer olmayan özel bir yolla, bildirmek istediği mesajlarını iletmesidir.

Kur’an’da Allah’ın gökyüzüne, yeryüzüne, arıya, Hz. Musa’nın annesine, Hz. Meryem’e, Hz. İsa’nın havarilerine ve peygamberlere vahyettiğinden bahsedildiğini görürüz. Ancak ayetler gözden geçirildiğinde bu kelimenin, yalnızca “peygamberler” söz konusu olduğunda Allah’ın özel mesajının insanlara bildirilmesi amacını taşıdığı, diğer ayetlerde ise bir çeşit yaratılış olayından veya kalbe verilen ilhamdan bahsedildiği görülür. Peygamberler dışındaki insanların aldıkları vahiy, onlara peygamberlik sorumluluğu yüklememektedir. Allah’ın peygamberlere gönderdiği vahyin en ayırt edici özelliği ise, Allah’ın mesajının diğer insanlara tebliğ edilmesi amacını taşımasıdır. Peygamberler Allah ile insanlar arasında O’nun mesajını ulaştıran elçiler olarak görevlendirilmiştir.