Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasam olur mu? Peygamberler arasında ayrım yapmak doğru mudur? | Ansiklopedi

Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasam olur mu? Peygamberler arasında ayrım yapmak doğru mudur?

ramadan niyet sahur ibadet

Peygamberlerin hepsine iman etmek, imanın şartlarından biridir. Peygamberlere iman; onların Allah tarafından gönderildiğine, getirdikleri bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir. Rabbimiz, aralarında herhangi bir ayırım yapmadan bütün peygamberlere inanmayı farz kılmıştır. Kur’an’da, “Allah’ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayrım yapmayız.” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır.” dediler.”27 buyrulmaktadır. Bu sebeple peygamberlerin bir kısmına inanıp diğerlerine inanmamak kişiyi dinden çıkarır.