Krallık İmparatorluk İslam Hıristiyanlık Musevilik

Peygamberlerin cinsiyeti nedir? Kadın peygamber gönderilmiş midir?

Kur’an’da sadece erkeklerin peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Her ne kadar bazı âlimler Âsiye ve Meryem gibi bazı kadınların da peygamber olduğunu ileri sürmüşse de bu, nasslarla bağdaşmamakta ve tarih kaynakları kadın peygamberlere yer vermemektedir. Bununla birlikte sözü edilen bu iki kadın ve benzerlerinin Allah nezdinde yüksek derecelere ulaştığı da şüphesizdir.