ilahiyat medrese eğitim din diyanet

Peygamberlerin sayısı ne kadar? Hangi millet ve bölgeye peygamberler gönderildi?

Peygamberlerin sayısı konusunda kesin bilgi yoktur. Kur’an’da peygamber olduğu bildirilen kişilerin sayısı yirmi altı veya yirmi sekizdir. Hadislerde 124.000 veya 224.000 peygamber gönderildiğine dair yer alan rivayetler kesinlik ifade etmez. Çünkü bu rivayetler tek sahâbîye nispet edilmektedir, bu da kesin bilgi sağlaması açısından yetersiz kalmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e hitaben, kendisinden önce gönderilen Allah elçilerinin tamamı hakkında bilgi verilmediği beyan edilmektedir (el-Mü’min 40/78). Hakkında bilgi verilenler ise Kitâb-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerim’deki beyanlara göre Ortadoğu bölgesinden olup, İsrâiloğulları ve Araplar arasından seçilmiştir. Bunların dışında adları açıklanmayanlar arasından başka milletlere de peygamber gönderilmiş olması muhtemeldir.