islam türk arap din kutsal ilah mekke

Peygamberlik babadan oğula geçer mi? Kardeşler peygamber olabilir mi? Baba oğlu veya kardeş peygamberler nasıl açıklanabilir?

Peygamber olmaya kimin elverişli olduğunu şüphesiz ki Cenâb-ı Hak bilir. Nübüvvet kültürünün belli bir seviyeye çıkabilmesi için aynı aile fertlerinin aynı zaman diliminde peygamber seçilmesini gerektirmiş olabilir. Her şeyi yerli yerinde yapan (hakîm) Cenâb-ı Hakk’ın, peygamber olmaya elverişli olması şartıyla aynı aile fertlerini peygamber seçmesinde aklen herhangi bir sakınca olduğu söylenemez.