Rabbani ne demek? Rabbani anlamı nedir? Rabbani olan nedir?

1.Allahü teâlâdan gelen.

Evliyânın sözünde rabbânî te’sir vardır. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

  1. Kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden derin âlim. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

… Velâkin Rabbânîler olunuz. (Âl-i İmrân sûresi: 79)

Abdullah bin Abbâs (radıyallahü anh) vefât ettiği vakit İbn-i Hanefiyye şöyle dedi: “Bu ümmetin Rabbânîsi vefât etti.”

Rabbânî âlim Yûsuf-i Hemedânî hazretleri buyurdu ki: “Bir kimse, kâmil bir mürşid (doğru yolu gösteren bir rehber) bulamazsa, bozuk şeyhlere talebe olmasın. Daha önce yaşamış din büyüklerinin, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyup onlarla amel etsin (orada yazılanları, hayâtında uygulasın). (Ahmed Fârûkî)