Rabbani ne demek? Rabbani anlamı nedir?

Âlim, ilim adamı, din ilimlerinde uzmanlaşan kişi, fakih. Rabbani, hikmet sahibi ve takva ehlidir.” (Said b. Cübeyr)  Sözleri ile davranışları, inancı ile ameli birbiriyle uyumlu, yiyip içtiklerinde helal ve haramı gözeten, iffetini koruyan, işlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözettiği için insanların güvenini kazanan ve ilimde derinleşerek insanların sorunlarına Kur’anı Kerim ve sünnetten çözümler üreten en üst düzeydeki İslam âlimi. Rabbanilerin ve hahamların onları günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırmalar ı gerekmez miydi? Onların yaptıkları şey ne kötüdür.” (Kur’anı Kerim 5/63)