yazılım progromlama mühendis bilgisayar

Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nedir? Radyo dalgalarının özellikleri neler?

Radyoda kullanılan en uzun dalgalar binlerce metre ile ölçülür; bununla beraber en çok kullanılanlar 2000 m. (uzun dalgalar) ile yaklaşık olarak 10 m. (çok kısa dalgalar) arasındadır. Yüksek frekanslar kısa dalgaların alçak frekanslar uzun dalgaların karşılığını meydana getirir. Uzun dalgalı radyo yanında kullanılan frekanslar çok seyrek olarak 100 kilohertzin (saniyede 100.000 titreşim) altına düşer; fakat bunla birlikte kulakta işitme duygusu meydana getirmeyecek kadar yüksektir. Bunlara “radyo frekansları” denir ve taşıyıcı dalga olarak kullanılır; taşıyacakları modülasyonun frekansı saniyede 16 ile 10.0 titreşim arasında değişir. İşitilebilecek kadar alçak oluduğu için, bu frekanslara “ses frekansları” denir.
Çok büyük uzaklıklarda, radyo dalgaları tekrar tekrar yansıma sonucu zayıflar. Fakat 1960’tan bu yana, çok daha yükseklere yerleştirilen yapay yansıtıcılar meydana getirmek suretiyle bu sakınca giderilmiştir. Böylece işaretin yer çapının yarışma kadar yol alması için bir “sıçrama” yeter. Bu yansıtıcılar “Echo” “Telstar” ve “Syneom” gibi yapay uydulardır. Uzak mesafeler aynı zamanda “radyolink” denilen sistemlerle de aşılabilir. Bunlarda enerji etrafa yayılacak yerde dar bir demet halinde toplanır.
Radyo Yayın Hizmetleri: Bilgi ve kültürü yayma amacıyla örgütlenen radyo yayınları 1920 yılında başlamış: İlk radyo yayını Amerika Birleşik Devletlerinde Pittsburgh ve Detroit’ teki istasyonlarda yapılmıştır. İngiltere’de ilk düzenli radyo yayını, 1922’de Londra’dan BBC (British Broadcasting Corporation) tarafın! dan yapılmıştır. Türkiye’de ilk radyo’ yayınları, “Türk Telsiz Telefon Şirketi”nin 1925 yılında Ankara ve İstanbul’da kurduğu iki istasyon çalışmasıyla başlamış: Daha sonra bir süre PTT idaresi ve Basın Yayın Umum Müdürlüğü tarafından yürütülen radyo yayın hizmetleri, 1964’ten beri TRT (Türkiye Radyo Televizyon) Kuruntuna bırakılmıştır.
Radyo yayınlarının kanun ve ekonomi bakımından bir düzene sokulması sorunu, çeşitli ülkelerde çeşitli yollardan çözülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde, bu alanlar da, özel örgütlerin rekabete dayanan çalışmalarına izin verilmiştir.