akllı şehirler teknolojik city

Radyo nedir? Radyo teknolojisi nedir? Radyo ne zaman icat edildi? Radyo özellikleri neler?

İlk kez 1867 yılında J. Clerk Maxweli’in icat ettiği ve da ha sonraki tarihlerde geliştirilen ha heberleşme sistemi ve organı. Fiziksel olarak ışık dalgalarının benzeri olan elektromagnetik dalgaların varlığı, 1867 yılında James Clerk Maxwell’in ortaya attığı ve 1887’de birbirinden habersiz olarak Oliver de-neyle doğrulanmıştır. Hertz’in bu konudaki öncelik iddiası tartışılır bir konu olmakla birlikte, bu dalgalara “Hertz dalgaları” adı verilmiştir. Uzun dalgalar, 1884’te Amerika’da Nicola Tesla adındaki bir Hırvat tarafından elde edilmiştir. Hertz’in önemi, daha çok elde ettiği dalgaları incelemesinden ileri gelir. Deneyle bu . dalgaların ışık dalgalarına benzediğini ve aynı hızla yayıldığını göstermiştir. Modem radyo aygıtlarında kullanılan birçok tipte elektron tüpü ve transistordan başka, radyonun gelişmesi çok sayıda düzenin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin bu yolla alman temel dalgaya “taşıyıcı dalga” adı verilir.