din kuran islam diyanet

Ramazanda meşru bir mazereti olmaksızın kasten orucunu bozan bir kimsenin keffareti nedir?

Bir kimse (Ramazanda) oruç olduğunu bildiği halde cinsel ilişkide bulunarak orucunu bozarsa Allah’a tevbe ile birlikte ona hem kaza hem de keffaret gerekir. Orucun keffareti mümin bir köleyi azat etmektir. Buna gücü yetmezse peşipeşine iki ay oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurmaktır. Kadın bu işe zorlanmamışsa erkeğe gereken şeyin aynısı onun için de gerekir. Orucunu yiyerek ve içerek bozmuşsa sadece kaza ve tevbe gerekir, ona keffaret gerekmez.