Reda ne demek?

Helak, fazlalık mânâsına Arapça bir kelime. Kâşânî bu tâbiri şöyle açıklar : Kulun, haksız yere Hakk’ın sıfatlarını izhâr etmesine, redâ denir. Bir kudsî hadiste Allah şöyle buyurur : “Kibriya benim ridâm, azamet ise izârımdır. Bu konularda, benimle çekişenlerin belini kırarım” (İbn Mâce, Zühd, II, 1397). Kibir sıfatı Allah’a layık iken, onu sahiplenen yani kibirlenen kişileri, Allah sevmez.