Refref ne demek? Refref anlamı nedir?

İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet’i ve Cehennem’i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

Resûlullah efendimiz, mîrâc gecesinde, Cebrâil aleyhisselâm ile Burak adındaki beyaz hayvana bindi. Altı ncı gökteki Sidret-ül-müntehâ ağacı nın yanına geldiler. Cebrâil aleyhisselâm Sidre’de kaldı ve; “Kıl kadar ilerlersem, yanar yok olurum” dedi. Resûlullah efendimiz, Cennet’i, Cehennem’i ve sayı sız şeyleri gördü. Sonra Refref üzerine oturdu. Bir anda çok yükseklere çıktı. Hicâb denilen yetmiş bin perdeden geçti. Her hicâb arası çok uzak idi. Her perdede vazîfeli melekler vardı. Refref, Peygamber efendimizi birer birer o perdelerden geçirdi. (Halebî)

Söyleşirken Cebrâil ile kelâm

Geldi Refref önüne verdi selâm.

(Süleymân Çelebi)