Refref ne demek?

Kuşun kanatlarını yayarak hareket ettirmesine Arapça’da refref denilmekle birlikte, aynı kelime efsanevî bir kuşun özel ismidir. Hz. Peygamber (s)’i Miraç gecesi sidre-i müntehâ’ya götüren varlık. Refref-i A’lâ : Varlıklardan ve zatî emirlerden olan İlâhî makamdan ibarettir. Refref, aşk sembolüdür. Zira insanı Allah’a ulaştıran aşktır.