Reşit ne demek? Reşit anlamı nedir? Reşit olmak ne demek?

Akli yeteneklerini en güzel biçimde kullanabilen ergin kimse. “(Lut Peygamber, kavmine şöyle dedi): …Allah’ın emirlerini yerine getirerek onun korumasına girin. Misafirlerime (eziyet ederek) beni sıkıntıya sokmayın. Sizin içinizde hiç mi bir reşit adam yok?” (Kur’anı Kerim 11/78)  İslam dininin koyduğu helal ve haram sınırlarına uyan, dinî görevlerini yerine getiren, Kur’an ve sünnet çizgisinden ayrılmayan. “Biliniz ki Allah’ın Resulü aranızdadır. Eğer birçok işte o size uysaydı kötü duruma düşerdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalple rinizde güzelleştirdi. Ve hakikati inkâr etmeyi, günah işlemeyi, (Allah ve Resulüne) isyan etmeyi size çirkin gösterdi. İşte bunlar reşit olanlardır.” (Kur’anı Kerim 49/7)  Aklını gereği gibi kullanan, güzel davranışları alışkanlık hâline getirip topluma güven veren ve malını mülkünü saçıp savurmadan en güzel biçimde idare eden kimse. “Eğer (yetim çocukların) reşit olduklarına kanaat getirirseniz (onların sizin denetiminizdeki) malların ı kendilerine geri veriniz.” (Kur’anı Kerim 4/6)