Resmü’l-Mushaf ne demek? Resmü’l-Mushaf anlamı nedir?

Kur’anı Kerim’in yazımıyla ilgili olarak ortaya çıkan bir ilim. Resmiosmani denilen yazı şekli Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafta da belirlenmiş ve günümüze kadar aynen korunmuştur. Müslümanlar da başlangıçtan beri bu mushafların yazısına titizlikle uymuşlar ve yazım tarzına bağlı kalmışlardır. İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre, mushafın yazı m tarzına uymak zorunludur. Mushaf, ilk kez Avrupa’da basılmıştır. Eldeki en eski baskı, 1694 yılında basılan Hamburg nüshasıdır. Çeşitli vilayetlerde ve değişik tarihlerde basılan mushaflarla birlikte İstanbul’da ilk basım 1288/1871 ile 1291/1874 tarihlerinde gerçekle ştirilmiştir. Kahire basımı ise 1281/1864 tarihlidir.