Resül ile nebi arasındaki fark nedir? | Ansiklopedi

Resül ile nebi arasındaki fark nedir?

din kuran islam diyanet

Allah’ın kulları arasından seçtiği, emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçilere “peygamber” denir. Farsçadan dilimize geçmiştir peygamber kelimesi. Arapçada peygamber kelimesinin karşılığı olarak “Resûl” kelimesi kullanılır. Resûl, yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla, yani yeni ameli hüküm ve uygulamalarla insanlara gönderilen peygamberdir. “Nebi” ise yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmekle görevli olan peygamberdir.