Resul ne demek? Resul anlamı nedir? Allah’ın resulü ne demek? Resul kime denir?

Allah tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber, nebi, Allah elçisi. “O (Allah), resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o (hak din)i bütün dinlere üstün kıls ın. Şahit olarak Allah yeter.” (Kur’anı Kerim 48/28)  Allah tarafından seçilip kendisine vahiy gönderilen, peygamberliğin özelliklerini taşıyan, Allah’ın kendisine bildirdiği emir ve yasakları, gönderildiği milletin dili ile onlara ulaştırmakla görevli peygamber. Kur’anı Kerim’de resullerin hepsinden bahsedilmemiştir. Bazı resul lerin inanç konusunda verdikleri mücadele ibret alınması için anlatılmıştır. Resullere iman etmek İslam dininin iman esaslarındand ır. Bir resulü dahi inkâr etmek hepsini inkâr etmek sayılır. Kur’anı Kerim, herhangi bir resulün peygamberliğini inkâr edenin İslam’la bir ilgisinin olmadığını bildirir. “Biz, her resulü kendi toplumunun dili ile gönderdik ki onlara (Allah’ın emirlerini) açıklasın.” (Kur’anı Kerim 14/4)  Allah’ın özel bir görevle göndermiş olduğu melek. “Ve gerçek şu ki İbrahim’e resullerimiz müjdeyle geldiler ve selam verdiler. O da (onların) selamlarına karşılık verdi.” (Kur’anı Kerim 11/69)