Rifade ne demek? Rifade anlamı nedir? Rifade toplamak nedir?

Fakir hacılara bakmak için Araplar arasında toplanan yiyecek, mal ve para.  Tarihte, Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara yapılan yemek dağıtma görevi. Rifade görevini yürüten kişilere ve kabilelere Kureyşliler tarafından para toplanır, bu paralarla hurma, kuru üzüm ve hububat çeşitleri satın alınır, hac mevsiminde de hacılara dağıtılırdı.