Rıhlet ne demek? Rıhlet anlamı nedir?

Bir yerden bir yere yolculuk yapma, göç etme. “Hiç olmazsa Kureyş (kabilesin)in güvenliğini, onların kışın ve yazın yaptıkları rıhletin emniyetini sağladığı için, onları açlıktan doyurduğu ve korkudan güvende kıldığı için şu Beyt(Kâbe’n)in Rabb’ine ibadet etsinler.” (Kur’anı Kerim 106/14)  İslam’ın ilk dönemlerinde hadis bilginlerinin, Hz. Muhammed’in hadislerini toplamak için yaptıkları yolculuklar.  Süleyman Çelebi’nin yazmış olduğu Mevlit’te Hz. Peygamber’in vefatını anlatan bölüm.