amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Rivayet tefsiri nedir? Rivayet tefsiri anlamı nedir?

Kur’anı Kerim’i ayetlerle, Hz. Peygamber’in hadisleri ve sahabenin sözleri ile açıklama, tefsir etme. Rivayet tefsirinin en önemli özelliği Hz. Peygamber’in hadisleri ve sahabenin sözlerinin ağırlıklı olmasıdır. Bu tefsirlerde Kur’an dili ve kavramları ile ilgili sahabe ve tabiin rivayetleri de yoğunluktadır. Bu tür tefsirlerde rivayetlere öncelik verilir. En önemli rivayet tefsiri İbn Cerir etTaberi (310/922)nin yazdığı Camiu’lBeyan adlı eseridir.

Umut Güner Kimdir