Ruh ne demek? Ruh anlamı nedir? Neye ruh denir?

İnsanda ve hayvanda canlılık unsuru, hayat, can, öz. “Ruh taşıyan hiçbir hayvanı atış yaparak hedef edinmeyiniz.” (Hadis)  Hz. Muhammed’e Allah’ın göndermiş olduğu kitap, Kur’anı Kerim, vahiy. “İşte sana böylece emrimizden bir Ruh vahyettik.” (Kur’an ı Kerim 42/52)  Cebrail. “… Derken biz ona (Meryem’e) Ruhumuzu gönderdik.” (Kur’anı Kerim 19/17)  Hz. İsa. “Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi, onun Meryem’de “ol” emriyle yaratılan bir kelimesi ve ondan bir Ruhtur.” (Kur’anı Kerim 4/171)