Ruhban nedir? Ruhban kime denir?

Evlenmeyen papazlar, Hristiyan din adamları, keşişler, İslamiyet dışındaki dinlerin din adamları. Hristiyan mezheplerinin veya Hristiyanlığ ı kabul etmiş ülkelerin kilise adamlarının hepsi. “Onlar; hahamlarını, ruhbanlarını ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan ayrı rabler edindiler. Oysa, kendilerine tek tanrı olan Allah’a ibadet etmeleri emredilmişti. Kesinlikle Allah’tan başka ilah yoktur. Allah, (Yahudi ve Hristiyanların) koşmuş oldukları şirkin her türlüsünden uzaktır.(Kur’anı Kerim 9/31)