Rusya

Rusya’nın Dini Yapısı ve Özellikleri

Rusya nüfusunun çoğunluğu, yaklaşık %75-80’i Ortodoks Hristiyan’dır. İnananların sayısı bakımından İslam, ikinci sırada gelirken bunu diğer dini akımlar izlemektedir: Katoliklik, Protestanlık, Yahudilik ve Budizm. Bununla birlikte dini yapıların büyük bölümü, Ortodoks kiliseleri, Katolik kiliseleri, camiler, sinagoglar, Budist tapınaklarından oluşurken, bu yapılar, sadece dini tesisler olarak değil, aynı zamanda tarihi ve mimari eserler olarak da ilgi çekmektedir.