Ru’yetullah ne demek? Ru’yetullah anlamı nedir? Ruyetullah manası nedir?

Allah’ı görme, Allah’ın görülmesi.  Bazı Kur’an ayetlerinin ve Hz. Peygamber’den nakledilen bir kısım hadislerin bildirdiğine göre, Allah’ın mümin kulları tarafından cennette görülmesi. Ehlisünnet mezhepleri, Kur’anı Kerim ve hadislerin açık ifadelerine dayanarak ruyetullahın mümkün olduğunu savunmuşlardır. Ehlisünnetin, Allah’ın görülebileceğ i konusundaki delilleri şunlardır: “O gün öyle yüzler vardır Rablerine bakıp parıldarlar.” (Kur’anı Kerim 72/2223), “Siz bulutsuz bir gecede birbirinize sıkıntı vermeden ayı nasıl ki dolunay hâlinde görüyorsanız Rabb’inizi de öyle göreceksiniz.” (Hadis)