Korsan Akdeniz Deniz Savaş

Saban nedir? Saban ne zaman icat edildi? Saban tarihi nedir? Saban kullanımı nasıldır?

Sabanın tarihi, Kelt’lere kadar dayanır, ancak uzun bir süre ortadan kaybolmuş, sonra VI. yüzyılda Orta Avrupa’da yeniden görülmüş, VII. yüzyıldan başlayarak, Batı Avrupa’da gelişmiştir. 1653’e kadar marangozlar, nal-bantlar ve arabacılar tarafından bütünüyle ilkel ve sanatkârane biçimde yapılan saban üzerine, o yıl İngiliz Water Blith tarafından kuramsal bir saban yapma kitabı yayınlanmıştır. Ancak sabanın gelişmesinden önce, köklerini görmek yerinde olur. Sabanın atası, kara sabandır.

Kara saban: Cilalıtaş Çağı’nda da vardı. MÖ. 3500 yılında Eski Mısır’da, MÖ. 3000-2500 yılları arasında Hindistan ve Batı Avrupa’da, ancak MÖ. 800’e doğru da Çin’de görülür. Geyik boynuzu ya da tahtadan kazmaları olan bu ilkel araç, ekimden önce toprağı hazırlamaya yarardı ve “tarih öncesi bahçecilik’ten, doğrudan doğruya “tarım”a geçişin simgesidir. Daha sonraki gelişmeleri araç üzerinde değil, çekiç biçiminde ve saban demirinde olmuştur. Sabanın kendisi önce tek bir tahta parçasıydı; sonradan bir araya getirilen çeşitli parçalardan oluştu. Saban, kara sabandan biraz farklı bir sabah demirine sahipti. Bu da aracın ön tarafına dikey yerleştirilmiş, toprağı yaran bir tür büyük bıçaktı. Üstelik toprağı tek bir tarafı atan bir başka saban demiriyle, asimetrik olarak kazabiliyordu.