Şahı kevneyn ne demek?

Farsça-Arapça tamlama. İki dünyanın hükümdarı manasınadır. Hz. Muhammed (s) için kullanılır.

 

Şâh-ı kevneyn ü imâmü’l-Harameyn

Nûr-u bi-şeyn ü Nebiyyü’s-Sakaleyn

Hâkânî