Şahı levlak ne demek?

: Farsça-Arapça tamlama. Levlâke levlâke lemâ halaktu’l-eflâk (Sen olmasaydın, Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım) hadis-i kudsîsindeki levlâk ifâdesi kullanılarak, Hz. Peygamber (s)’e Levlâk’ın hükümdarı, yani “Şâh-ı Levlâk” denir.

 

Şâh-ı Levlâk gibi hısn-ı haşinim var iken,

Ne bu sûziş, bu güdaziş ne bu âh ü feryad.

Nâbî