Şahı merdan ne demek?

Farsça tamlama, erkeklerin şahı, hükümdarı demektir. Hz. Ali için kullanılır bir tabirdir.

Yüz meşakkat çekse kâm-ı dil tapar encâm-ı kâr,

Her kimin mevtası âlemde Şeh-i merdân olur.

Fuzulî