Şahı zülfikar nedir?

Zülfikâr Hz. Ali Efendimizin (r) kılıcının ismidir. Farsça-Arapça terkib olarak, Zülfikâr’ın şahı demektir. Bu unvan, Hz. Ali (r)’ye aittir.

Bunda bağlamış gaza şemşirini sultan-ı Rûm,

Bunda salmış saye-i ikbâl Şâh-ı Zülfikâr.

Fuzulî