Sahih-i Buhari nedir? Sahih-i Buhari yazarı kim? Sahih-i Buhari kitabı nedir?

Muhammed b. İsmail elBuhari (194/810256/870) tarafından hazırlanan ve en sahih hadislerden meydana gelen hadis kitabı. İmam Buhari tarafından hazırlanan bu kitaba adına nispetle kısaca Buhari de denilmiştir. Çok farklı konulardaki en sağlam hadisleri içerdiğinden ‘elCamiu’sSahih’ adı da verilmiştir. İmam Buhari, çok geniş İslam topraklarına dağılmış olan muhaddislerden zamanının ilim geleneğine uyarak gençliğini hadis toplamakla geçirmiş ve elde ettiği tahminen altı yüz bin rivayetten en sağlam kabul ettiği yedi bin üç yüz civarında rivayeti seçerek bu eseri meydana getirmiştir. Sahihibuhari, tarih boyunca İslam âlimleri tarafından Kur’an ı Kerim’den sonra en güvenilir kitap olma özelliğini kazanmıştır. İ mam Buhari, kitabına aldığı hadislerin Hz. Peygamber’e kadar ulaşan senedindeki ravilerin ahlaken mükemmel olmalarını, hafıza ve zihin bakımından kusursuz olmalarını ve her ravinin diğerinden bizzat görüşerek hadisi alıp öğrenmesini şart koştuğu için eseri ayrı bir önem kazanmıştır.