Sakiname nedir?

Divan şâirlerinin sâkî ve şarabın övülmesi ve sâkîden şarap istenmesi konusunda yazdıkları manzumeler hakkında kullanılan bir tâbirdir.

Sakî tut elim ki, hasta hâlim

Gam rehgüzerinde pâyimalim,

Sensin, meni mübtelâya gamhâr,

Senden özge dahi kimim var,

Müşkil işe düşmüşem, meded kıl,

Mey-i Hızır ile belâmı red kıl.

Fuzûlî