Şam ne demek?

Arapça yanaktaki ben’e “Şame” denir, bu bir güzellik simgesidir. Farsça akşam demektir. Suriye’nin başkenti, bilindiği üzere Şam şehridir. Ferheng’de belirme (ta’ayyun) perdeleri ve çokluk olarak tanımlanmıştır.

Şam’dan çıktığım akşama dedim şâm-ı şerif.

Ali Rıza Paşa