camiler ramazan oruç kaza namaz

Satranç günah mı? Tavla oynamak günah mı? İslam’da eğlence oyunları günah ve haram mı?

Kur’an’da yasak kılınan şey satranç ya da tavla türünden oyunlar değil kumardır.1505 Kumara dönüştürülmedikleri müddetçe bu türden oyunların oynanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Aksine özellikle satranç, yoğun şekilde aklı ve dikkati kullanmayı gerektiren, insan zekâsını geliştiren bir oyundur. Kumara dönüştürüldükten sonra yazı tura atmak gibi son derece sıradan bir şey bile yasak hükmüne girebilir. Her konuda olduğu gibi bu tür oyunları oynarken de ölçülü olmak ve insan için en değerli şeylerden biri olan vakti daha faydalı işler ile geçirmek gerekir. Ancak buradan hareketle bu türden oyunların haram ya da sakıncalı kılınması mümkün değildir. Aksi türlü gereğinden fazla vakit alan hemen her şeyin de haram ya da yasak kılınması gerekir. Yemek yemek, spor yapmak, uyumak, gezip dolaşmak hatta kitap okumak için bile fazla vakit ayıran bir kişinin de harama gireceğinin iddia edilmesi gerekir. Bazı işlerin yararlı ya da zararlı görülmesi de kişilere göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla bu anlayışla sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Din, insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve doğru olan şeylere yönlendirip yanlış şeylerden alıkoymak için vardır. Dini, bu misyonundan uzaklaştırıp bir çeşit engizisyon mahkemesine dönüştürerek insanlar için yaşanmaz ve çekilmez bir hale getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Her konuyu dini kavramlar ile açıklamaya çalışmanın da bir gereği yoktur.

Emre Dorman