Sebtiyye nedir?

Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ca’feri’s-Sebtî (ö. 601/1205) tarafından kurulmuş, Medyeniyye’nin kollarından bir tasavvuf okulu. (vahdet) şarabının kadehi, mutlak feyz kaynağına da, bu isim verilir.