Şeytana kulluk etmek ne demek? Şeytanın izini takip etmek ne demek? Kuran’da ve İslam’da şeytana kulluk nedir?

Kulluk yalnız Allah’a yapılır. Bu kulluğun gereğince yapılmasının yegâne yolu ise Allah’ın emir ve yasaklarına uymak için çaba sarf etmektir. Allah’ın emir ve yasaklarını dikkate almayıp haram ve günahlara dalanlar ise farkında olmadan şeytanın yolunu izliyor ve bir anlamda şeytana kulluk ediyor demektir. Ayetlerde: “Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (2/208) diye buyrularak şeytanın insan için düşman olduğu ve onun yolunun takip edilmemesi bildirilmektedir. Yine ayetlerde: “Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder.” (24/21) diye buyrularak insanlar uyarılmakta ve bu hataya düşmekten korunmaya çağırılmaktadırlar. Şeytan bir anlamda uğrayacağı sonsuz azaba ortak edecek taraftarlar aramakta ve bu amacına ulaşmak için de insanlara türlü hile ve tuzaklar kurmaktadır. Ancak ayetlerde ifade edildiği gibi: “Galip gelecek olanlar Allah’ın taraftarlarıdır.” (5/56).

Kur’ân ayetleri bir yandan insanlara doğru ve iyi olanı gösterirken bir yandan da sapkınlık ve azgınlıklardan uzak durulması için uyarılarda bulunmaktadır. Ayetler şeytanın insanları saptırmaya çalışmasından, vesvese ve oyunlarından bahsetmekte, bu tür tuzaklara düşmemeleri için insanları uyarmakta ve insana düşman olan şeytanın insanlar tarafından da düşman bellenmesini öğütlemektedir. Şeytan insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar yüce Allah’tan süre istemiş ve şöyle söylemiştir: “Dedi: Rabbim. Beni azdırmana yemin ederim ki, yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. İçlerinden riyaya sapmamış, samimi kulların (ihlâs sahibi) müstesna.” (15/3940). Görüldüğü gibi ilk insan olan Hz. Âdem’den itibaren şeytan ve yandaşları ile insanlar arasında bir hesaplaşma yaşanmakta ve ayetlerde şeytanın adımlarını izleyerek onun yoluna uyanların âhirette korkunç bir azap ile karşılık bulacağı buyrulmaktadır. Şeytan kendi hakkında verilen azap hükmüne insanları da ortak etmeye ve onları saptırarak kendisi gibi sefil kılmaya çalışmaktadır. Ayetlerde: “Ne yazık ki kalpleri katılaştı; şeytan, yapmakta olduklarını onlara süslüpüslü gösterdi.” (6/43) buyrulmakta ve insanların bir kısmının şeytanın adımlarını izlediklerine ve yapmış oldukları kötülüklerden hoşnut olduklarına dikkat çekilmektedir. Oysaki ayetlerde:

“İğreti/sefil hayat inkâra sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar, iman sahipleriyle alay ederler. Takvaya sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır. Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızıklandırır.” (2/212) denilmekte ve şeytanın adımlarını izleyerek iman sahipleri ile alay edenlerin kıyamet günü sefil ve perişan bir halde bulunacakları müjdelemektedir. Yine: “Şeytandan bir dürtü seni dürtüklediğinde hemen Allah’a sığın…” (7/200) buyrularak da şeytanın oyunlarına meyletme ile karşı karşıya kalındığında Allah’tan yardım dilenmesi ve daima Allah’ın tarafında yer alınması tavsiye edilmektedir.

Ey âdemoğulları! Ben size, “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!” demedim mi?

Yasin Suresi Ayet 60