amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Silkat nedir? Silkatlar nelerdir? Silkatların özellikleri nedir? Silkatların yapısı nasıl?

Çeşitli zamanlarda ve çeşitli ulusların kaşiflerince bulunan mineraller. SiO formülüyle gösterilir. Silikatlar yer kabuğunu meydana getiren minerallerin en önemlileridir. Doğadaki minerallerin %25’i silikatlardır. Püskürük kayaları meydana getiren minerallerin silikat bileşimidir. Bütün silikatlarda Si atomu etrafında dört tane O (oksijen) atomu yerleşmiştir. Fakat silikatların çoğunda bu oksijen atomları bir tek silisyum atomu ile paylaşılır. Durum ne olursa olsun her silisyum atomu ile bunu çevreleyen dört oksijen atomu, bir düzgün meydana getirir. Bu hacmin merkezinde silisyum, dört köşesinde ise oksijen atomları yer almıştır. Doğada bulunan silikatların hiç birisi suda erimez. Suda eriyebilen silikatlar, yapay olarak elde edilen alkali silikatlardır. Bunlardan sodyum silikata su camının bileşiminde formüllerine uyan silikatlar vardır. Bunlar bileşimlerine göre sırasıyla meta, orto ve disilikat gibi görünürlerse de bu türlerden büsbütün farklı yapıdadır, Gerçekten doğada bulunan meta, orta ve disilikatlar suda erimezler. Buna göre su camında zincir ya da halkalı yapı bulunmamalıdır. Olivin gibi ortosilikaüar derişik hidrolorik asitte erirler, öteki silikatlar İm özelliği göstermezler.

Umut Güner Kimdir