ilahiyat muhammed hadis fıkıh

Son zamanlarda diğer bazı ülkelerin alimleri arasında fıtır sadakasında neyin meşru olduğu ve kıymetini ödemenin mümkün olup olmadığı konusunda pek çok tartışma yapıldı. Sizin görüşünüz nedir?

Fıtır sadakasında meşru olan husus onun Peygamberin Sallallahu meşru kıldığı şekilde eda edilmesidir. Bu da bir müslümanın fıtır sadakasını ülkenin yiyeceğinden bir ölçek olarak ödemesi ve vaktinde fakire verilmesidir. Kıymetinin verilmesine gelince bu, fitre yerine geçmez. Çünkü bu, Peygamberin Sallallahu aleyhi vesellem emrine ve değerli sahabilerin uygulamalarına aykırıdır. Onlar fitreyi yiyecekten veriyorlardı, caiz olanı ve caiz olmayanı çok iyi bildikleri halde kıymetini ödemiyorlardı.

Bunun kıymetinden verilebileceğini söyleyen alimler bunu içtihada dayanarak söylemişlerdir. Nassa muhalif olduğu zaman içtihada itibar edilmez.

Allah rahmet eylesin, İmam Ahmed İbn Hanbel’e şöyle denildi: “Birtakım kimseler diyorlar ki: Ömer İbn Abdilaziz fıtır sadakasını kıymetinden alıyordu. İmam Ahmed şöyle dedi: Onlar Rasulullahın Sallallahu aleyhi vesellem sözünü bırakıyorlar ve filan şöyle dedi diyorlar. Halbuki İbn Ömer şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem fıtır sadakasını hurmadan bir ölçek veya arpadan bir ölçek veya… bir ölçek olarak farz kıldı.”